Przyjazd do Polski

Informacje na temat wyjazdu do Polski


Informacje na temat wyjazdu do Polski. Infolinia:

  • dla obywateli Ukrainy: +48 47 721 75 75 
  • dla obywateli Polski i posiadaczy Karty Polaka: +48 22 523 88 80 


Jeśli masz Kartę Polaka, możesz przyjechać do Polski w ramach operacji Powrót do domu.

 www.gov.pl/powrotdodomu 


Polska zapewnia azyl każdej osobie uciekającej przed wojną w Ukrainie, bez względu na obywatelstwo. Żadna osoba nie zostanie odesłana z powrotem do Ukrainy. Może być jednak dodatkowo skontrolowana na granicy, jeśli nie ma dokumentów.

W przypadku braku dokumentów, nie należy tego ukrywać, tylko poinformować o tym Straż Graniczną.

  • Infolinia Straży Granicznej: +48 82 568 51 19 


Gdzie udać się po przekroczeniu granicy?

Jeśli nie masz noclegu, idź do punktu recepcyjnego.

W punkcie recepcyjnym otrzymasz:

  • informacje na temat pobytu w Polsce, 
  • zakwaterowanie, 
  • ciepły posiłek, 
  • opiekę medyczną. 


Jak zalegalizować pobyt w Polsce

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, jeśli:

  • masz ukraińskie obywatelstwo, 
  • przekroczenie granicy nastąpiło nie wcześniej niż 24 lutego. 

Nie trzeba rejestrować się po przekroczeniu granicy, ale numer PESEL ułatwi Ci załatwienie wielu spraw. Aby go uzyskać, złóż wniosek o nadanie w ciągu 60 dni od przyjazdu.