Informacje praktyczne dla Uchodźców z Ukrainy w Polsce

Przyjazd do Polski

Informacje na temat wyjazdu do Polski

Pesel
PESEL to numer identyfikacji mieszkańców Polski. Umożliwi on dostęp do usług publicznych na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Można uzyskać opiekę medyczną, świadczenia socjalne czy założyć firmę.
Polski numer telefonu
Jak korzystać z polskiego numeru telefonu
Świadczenia socjalne dla obywateli Ukrainy
Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapewniają uchodźcom szereg świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. 
Zatrudnienie obywatela Ukrainy

W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy lub...

Założenie firmy w Polsce przez obywatela Ukrainy
Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą