Společně pro Ukrajinu 

Trvání projektu

Trvání projektu: 24.02.2022 – 31.12.2023

Zdroj financování

Zdroj financování: Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady současné situace, způsobené příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny. Vytvoření trvalých mechanismů spolupráce umožní zmírnit negativní dopady obdobné situace v budoucnosti.

Hlavní cíl bude naplněn díky realizaci specifických cílů, a to:

  1. Koordinace procesu integrace uprchlíků z Ukrajiny,
  2. Zřízení kontaktních míst,
  3. Organizace pracovní burzy,
  4. Vytvoření internetové platformy s pracovními nabídkami z česko-polského příhraničí,
  5. Podpora pro uprchlíy se zdravotním postižením.