Praktické informace pro uprchlíky z Ukrajiny v ČR

Praktické informace pro ukrajinské uprchlíky v České republice

Seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22369669&doctype=ART&#Pha

Mapa Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině

Centra poskytují/ Центри надають наступні послуги:

 • registrace občanů Ukrajiny u cizinecké policie
 • vyřízení dočasné ochrany
 • asistenci při řešení dalšího pobytu v České republice

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině Liberecký kraj

V Krajském centru pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny dostávají lidé utíkající před válkou informace, které potřebují pro nový život v České republice. Mezi těmito informacemi jsou také možnosti, kam a jak zapsat děti k povinnému vzdělávání, které je po 90 dnech pobytu na českém území povinné - https://edulk.cz/ukrajina

České telefonní číslo: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&#Informace_pro_obcany_Ukrajiny_-_kontakty

Portál Ministerstva vnitra České republiky se všemi potřebnými informacemi (v angličtině, ukrajinštině i ruštině)
https://www.nasiukrajinci.cz/cs/

Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

 1. Aktuality

 2. Základní informace

  1. Informace k podání žádosti o dočasnou ochranu

  2. Informace pro držitele dočasné ochrany

  3. Informace k prodloužení dočasné ochrany

 3. Otázky a odpovědi

 4. Kontakty (vč. infolinky) 

 5. Pomoc dalších států občanům Ukrajiny

 6. Další informace související s ruskou agresí na Ukrajině

 7. → Psychologická pomoc pro občany

Životopis česky a ukrajinsky - CV

Chráněné dílny Jablonec nad Nisou 

Portál pro osoby s hendikepem hledající zaměstnání https://www.pracovnitrziste.cz/

Hendikep nemusí být překážkou - RYTMUS Liberec

Zdravotní a důchodové pojištění a dávky v hmotné nouzi - přehled  

Informační leták Úřadu práce - Kontaktního pracoviště Jablonec n. N. 

Podnikání Ukrajinců v České republice

Trestně bezúhonný Ukrajinec ve věku minimálně 18 let může získat živnostenské oprávnění na kterémkoliv centrálním registračním místě v České republice, kterým je jakýkoliv živnostenský úřad anebo Czech POINT, který sídlí na vybraných pobočkách České pošty.

Zájemce na registračním místě vyplní formulář a předloží požadované doklady. Mezi tyto doklady patří průkaz totožnosti a to je cestovní pas, udělené vízum, povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu, doklad o úhradě správního finančního poplatku ve výši Kč 1 000.

Doloží svou odbornou způsobilost v souladu s předmětem podnikání, jestliže nepůjde o volnou živnost. Předloží úředně ověřený výpis z rejstříku trestů z Ukrajiny, který nesmí být starší 90 dnů. Pokud není majitelem prostor, ve kterých se chystá podnikat, tak musí doložit písemný souhlas těchto majitelů s jeho podnikáním.

Po obdržení výpisu ze živnostenského rejstříku bude žadateli předloženo IČO (identifikační číslo).

Do 8 dnů se Ukrajinský podnikatel musí nahlásit na zdravotní pojišťovnu, která ho přiřadí do kategorie OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) pro potřebu registrace platby zdravotního pojištění a také na sídlo OSSZ (okresní správa sociálního pojištění) kvůli důchodovému pojištění.

V roce 2022 si musí ukrajinský podnikatel hradit alespoň minimální zálohy na pojistné a to sociální pojištění Kč 2 841 a zdravotní pojištění Kč 2 627. Pojištění se začíná hradit již v tom měsíci, ve kterém začal podnikat bez ohledu na výši příjmů.

Ukrajinský podnikatel se musí nahlásit na finančním úřadu k zahájení svého podnikání podáním Přihlášky k registraci pro fyzické osoby a registrovat se u něj k dani.

Podnikateli je přiděleno DIČ (daňové identifikační číslo) finančním úřadem. Elektronicky podnikatel dokládá své podání a žádosti pouze, pokud má datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou a ověřenou elektronickou identitu. Jinak předkládá doklady osobně nebo prostřednictvím pošty.