Prosincová burza práce bude 4.12.2023 v Jablonci
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou chystá další, už poslední, burzu práce na pondělí 4. prosince 2023. Akce se uskuteční v prostorách jablonecké Krajanky a La Kavárny. Pro účastníky bude znovu zdarma vč. služeb 2 tlumočnic. V rámci burzy proběhne seminář s názvem Práce v ČR - pracovní právo, druhy smluv, odvody na pojistném, praktické tipy.

Srdečně zveme všechny zájemce o zaměstnání, znovu budete mít možnost seznámit se s aktuálními pracovními příležitostmi v regionu v jeden den a na jednom místě.

pozvánka запрошення zaproszenie

Více informací na www.ohkjablonec.cz.

Akce se koná v rámci projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu", který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: „Wspólnie dla Ukrainy”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Přílohy