GDPR

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ФАЙЛІВ "COOKIE"

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. (КАРКОНОСЬКЕ АГЕНТСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТОВ)

(скорочено: KARR S.A.)І. ВИЗНАЧЕННЯ:

Адміністратор персональних даних - це орган, організаційна одиниця, організація або особа, яка приймає рішення про цілі та засоби обробки персональних даних.

Персональні дані – це інформація щодо ідентифікованої або можливо ідентифікованої фізичної особи (прямо чи опосередковано), зокрема на основі ідентифікатора, такого як ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або один або декілька конкретних факторів, що визначають: фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну чи соціальну ідентичність фізичної особи.

Обробка персональних даних - це будь-яка (автоматизована або неавтоматизована) операція або набір операцій, що виконуються з персональними даними або наборами персональних даних і включає збір, запис, упорядкування, організування, зберігання, адаптацію або зміну, завантаження, перегляд, використання, розголошення шляхом передачі, розповсюдження або іншим чином надання доступу, зіставлення або комбінування, обмеження, видалення або знищення персональних даних.

Регламент або GDPR - означає Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС від 27 квітня 2016 року (Закон. вісник EU L 119 від 04.05.2016) - (Загальний регламент захисту даних).

Веб-сайт – сайт адміністратора, доступний на сайті за адресою: https://together4ukraine.eu/

Користувач сайту – будь-яка особа, яка користується ресурсами сайту: https://together4ukraine.eu/

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Адміністратор докладає всіх зусиль для захисту інтересів суб’єктів даних і, зокрема, гарантує, що дані, які він обробляє, є:

 • зібрані для певних цілей;

 • обробляються законно;

 • не піддаються подальшій обробці, несумісній з цілями обробки;

 • фактично правильні та адекватні цілям, для яких вони обробляються;

 • зберігаються у формі, яка дозволяє ідентифікувати осіб, яких вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки.

Ваші персональні дані обробляються відповідно до:

 • положень Загального регламенту захисту даних (GDPR);

 • Закону про захист персональних даних від 10 травня 2018 року (тобто Закон. вісник 2019 поз. 1781);

 • Закону про надання електронних послуг від 18.07.2002 року (тобто Закон. вісник 2020 поз. 344);

 • Закону про телекомунікації від 16 липня 2004 року (тобто Закон. вісник 2022 поз. 1648).


II. ХТО Є АДМІНІСТРАТОРОМ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Адміністратором персональних даних, зібраних через сайт https://together4ukraine.eu/ є KARR S.A.

Адміністратор призначив Уповноваженого із захисту персональних даних, з яким можна зв’язатися з усіх питань обробки персональних даних та реалізації прав, пов’язаних з обробкою даних, надіславши відповідний лист на адресу місцезнаходження адміністратора або електронною поштою за адресою: iod@karr.pl

III. МЕТА ТА ОБСЯГ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, НАДАНИХ У ФОРМІ ЗАЯВИ, ТА ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ ЦИХ ДІЙ:

Ваші персональні дані оброблятимуться в обсязі, наданому вами через форми заявки та інші форми контакту з KARR S.A., для:

 • надавання відповідей на ваші запити, надіслані через контактну форму - відповідно до: ст. 6 сек. 1 л. а GDPR (тобто суб'єкт даних дав згоду на обробку його персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей - в обсязі та для цілей, зазначених у змісті цих згод);

 • надсилання пропозицій та іншого маркетингового та рекламного контенту, а також проектів документів, необхідних для реалізації окремих проектів - відповідно до: ст. 6 сек. 1 л. b (тобто обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для того, щоб вжити заходів на запит суб’єкта даних до укладення договору);

 • з метою виконання юридичного обов’язку, покладеного на Адміністратора відповідно до ст. 6 сек. 1 л. c GDPR (внаслідок норм соціального страхування, оподаткування або бухгалтерського обліку, наприклад, виставлення та зберігання рахунків-фактур або бухгалтерських документів, архівування документів);

 • реалізації законного інтересу Адміністратора відповідно до ст. 6 сек. 1 л. f GDPR, наприклад, для забезпечення контакту, встановлення захисту та подання позовів, а також для архівування даних. У зв’язку з обробкою ваших персональних даних для вищевказаних цілей, автоматизоване прийняття рішень, в тому числі профілювання, не використовується.

IV. ЯКІ ДАНІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ?

Ми обробляємо ваші дані, надані у формі заявки, у такому обсязі:

 • ім'я прізвище

 • електронна пошта,

 • номер телефону,

 • персональні дані, які ви можете надати у змісті запиту, надісланого через контактну форму у відповідь на запит або інші форми контакту.

V. ОТРИМУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

Ваші персональні дані не будуть передані в треті країни, тобто за межі Європейської економічної зони.

Адміністратор може передати ваші персональні дані:

 • суб’єктам та органам, уповноваженим отримувати дані на основі законодавчих положень, або державним установам, уповноваженим на основі окремих положень, для цілей їх провадження,

 • іншим зовнішнім організаціям, що підтримують KARR S.A. наприклад, у сфері ІТ, юридичних, бухгалтерських послуг або співпраці з KARR S.A. - такі суб'єкти оброблятимуть дані на основі договору з KARR S.A. і тільки відповідно до його інструкцій.VI. ПЕРІОД ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ВИДАЛЕННЯ:

Ваші персональні дані оброблятимуться до:

 • у разі обробки даних на підставі згоди - до моменту відкликання згоди;

 • у разі обробки даних на основі законного інтересу адміністратора - до закінчення маркетингових кампаній або до висунення заперечення,

 • виконання юридичного обов'язку, покладеного на адміністратора, - протягом періоду, необхідного для його виконання, що випливає з положень закону;

 • виконання зобов'язань, що випливають із положень законодавства, зокрема, у разі податкового та бухгалтерського обліку, або у випадку встановлення, захисту та задоволення претензій протягом періоду, необхідного для забезпечення та задоволення будь-яких претензій за контрактом.Надання ваших персональних даних є умовою користування послугами, які надаються KARR S.A. в електронному вигляді. У разі ненадання персональних даних KARR S.A. не зможе надати вказані послуги в рамках конкретного проекту.

Надання персональних даних для маркетингових цілей є добровільним, але необхідним для проведення адміністратором маркетингової діяльності.

Якщо ви дали згоду на обробку персональних даних у маркетингових цілях, а також якщо у вас немає укладеного договору на будь-який продукт із пропозиції KARR S.A. або у разі його укладення після закінчення цього договору, дані зберігатимуться доти, доки ви не відкличете свою згоду на обробку персональних даних.

Ваші дані, оброблені для відповіді на запит або для обробки запиту, оброблятимуться протягом усього періоду листування, а потім, залежно від його результатів, надходитимуть до нашої клієнтської бази та будуть додатково оброблені для виконання договору, або їх буде видалено, якщо немає можливості почати співпрацю.

Дані зберігатимуться протягом часу, необхідного для документування діяльності, яку здійснює адміністратор даних, пов’язаної з участю в конкретному проекті у сфері підготовки та врегулювання проектної діяльності та архівування документів відповідно до чинних норм і законів у цьому відношенні.VII. ПРАВА ОСОБИ, ДО ЯКОЇ ЦІ ДАНІ НАЛЕЖАТЬ:

Ви маєте право:

 • доступу до вмісту ваших даних (відповідно до ст. 15 GDPR);

 • виправлення ваших даних (відповідно до ст. 16 GDPR); (здійснення цього права особою, якої стосуються персональні дані, не може призвести до зміни в частині, що суперечить закону);

 • обмеження обробки ваших даних (відповідно до ст. 18 GDPR, відповідно до випадків, зазначених у ст. 18 сек. 2 GDPR). (Запити на обмеження обробки не обмежують обробку персональних даних до закінчення цієї процедури.)

Ви не маєте права на:

 • видалення персональних даних (якщо дані збиратимуться відповідно до ст. 17 сек. 3 літ. b, d або e GDPR);

 • передачу персональних даних, зазначених у ст. 20 GDPR;

 • заперечення (відповідно до ст. 21 GDPR), щодо обробки персональних даних, оскільки правовою основою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 сек. 1 л. c GDPR.

Щоб скористатися вищезазначеними правами, зв’яжіться з адміністратором даних. Це можна зробити, надіславши відповідний запит на адресу юридичної адреси адміністратора або електронною поштою на адресу iod@karr.pl

Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення регламенту та положення про захист персональних даних.

VIII. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Захист конфіденційності користувачів для KARR S.A. є дуже важливим, тому адміністратор зазначає, що як зміни загальноприйнятих законів (в тому числі у сфері захисту персональних даних), так і розвиток Інтернет-технологій можуть вплинути на зміни в Політиці конфіденційності, яка використовується в KARR S.A.

Адміністратор не несе відповідальності за правила захисту конфіденційності, які застосовуються власниками веб-сайтів, крім веб-сайту KARR S.A., посилання на які можна знайти на веб-сайті karr.pl. Користувачів просять прочитати заяви про конфіденційність, розміщені на веб-сайтах партнерів.

Веб-сайт KARR S.A. використовує "cookie" відповідно до налаштувань, зроблених індивідуально користувачем сайту. Ніяка зміна на стороні браузера користувача веб-сайту означає згоди на їх використання. Детальну інформацію з цього приводу можна знайти в Політиці використання файлів "cookie" нижче.

IX. ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ "COOKIE":

Встановлення "cookie" необхідне для належного надання послуг на сайті за адресою: https://together4ukraine.eu/

Файли "cookie" (так звані «кукі») — це невеликі файли (зокрема, текстові файли), які записуються та зберігаються на кінцевому пристрої користувача (наприклад, комп’ютер, планшет), коли користувач веб-сайту відвідує різні веб-сайти. Файли "cookie" містять інформацію, яка часто необхідна для належного функціонування певного веб-сайту. Зазвичай вони містять назву веб-сайту, з якого вони походять, і випадково згенерований унікальний номер, який використовується для ідентифікації браузера, з якого здійснюється підключення до веб-сайту. Інформацію, зібрану на основі файлів "cookie", може прочитати лише адміністратор і - з технічних причин цю інформацію можуть прочитати - довірені партнери, чиї технології використовує адміністратор.

У багатьох випадках програмне забезпечення, яке використовується для перегляду веб-сайтів (веб-браузер), за умовчанням дозволяє зберігати файли "cookie" на кінцевому пристрої користувача веб-сайту. Користувач веб-сайту має право в будь-який час змінити область доступу "cookie" до свого кінцевого пристрою, змінивши налаштування у вікні свого браузера. Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб заблокувати автоматичну обробку "cookie" або повідомляти про них кожного разу, коли вони розміщуються на пристрої користувача. Детальна інформація про можливості та способи роботи з файлами "cookie" доступна в налаштуваннях програмного забезпечення використовуваного веб-браузера.

Якщо користувач веб-сайту не приймає файли "cookie", він може будь-коли змінити налаштування або вимкнути файли "cookie" у своєму браузері. Обмеження на використання файлів "cookie" можуть вплинути на деякі функції, доступні на веб-сайті.

Файли "cookie" можуть використовуватися рекламними мережами для показу реклами, адаптованої до того, як користувач використовує веб-сайт.

Залежно від часу, протягом якого "cookie" встановлені на веб-сайті адміністратора, використовуються два основних типи "cookie": сеансові "cookie" і постійні "cookie".

Сеансові файли "cookie":

 • це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої користувача, поки він не покине веб-сайт, не вийде з системи або не вимкне програмне забезпечення (веб-браузер). Ці файли потрібні для підтримки контексту сеансу користувача і не зберігаються на комп’ютері користувача протягом тривалого часу. Це перш за все технічні файли "cookie".

Постійні файли "cookie":

 • це файли, що зберігаються на кінцевому пристрої користувача протягом часу, зазначеного в параметрах "cookie" або поки вони не будуть видалені користувачем вручну;

 • вони не видаляються після закриття браузера та можуть використовуватися веб-сайтом у майбутньому.

KARR S.A. використовує файли "cookie", щоб:

 • покращити сервіс веб-сайту – щоб сторінки працювали швидше та були зручнішими у використанні;

 • для збору анонімної сукупної статистики, яка дозволяє адміністратору зрозуміти, як користувачі використовують його сторінки, і допомагає покращити їх функціональність і вміст.

Використовуючи файли "cookie", як описано вище, ми не ідентифікуємо особу користувачів на основі інформації, що зберігається в файлах "cookie".