Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nisou)

Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

tel.: +420 483 346 000, 

e-mail: info@ohkjablonec.cz 

https://www.ohkjablonec.cz 


Aktywna izba gospodarcza, która zajmuje się promocją eksportu regionalnych firm, poprawą otoczenia biznesowego, organizuje wydarzenia dla przedsiębiorców i publiczności (B2B, fora dyskusyjne, wykłady, seminaria, webinaria, targi) oraz świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców. Oferuje usługi punktu kontaktowego CzechPoint, punktu kontaktowego współpracy czesko-polskiej i czesko-saksońskiej. Współpracuje ze szkołami. Przygotowuje i wydaje publikacje dotyczące aktualnych zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Od ponad 20 lat realizuje działania projektowe: serwis informacyjny, punkty informacyjne dla przedsiębiorców Republiki Czeskiej, projekty edukacyjne wspierające uczenie się przez całe życie, rozwój doradztwa zawodowego w kraju libereckim, utworzenie  czesko-polskich punktów kontaktowych ds. współpracy gospodarczej w Euroregionie NYSA, podniesienie zdolności adaptacyjnych pracowników firm członkowskich pracujących w Czechach, wspieranie rozwoju firm regionalnych w regionie przygranicznym, rozszerzenie oferty turystycznej w regionie przygranicznym poprzez stworzenie wirtualnej mapy funkcjonujących firm.

Pozostali partnerzy