Krajský úřad Královéhradeckého kraje (Urząd Krajski Kraju Hradeckiego)

Pivovarské náměstí 1245 │500 03 │Hradec Králové

tel.: + 420  495 817 640│720 029 812

e-mail: ltlusta@kr-kralovehradecky.cz

www.kralovehradeckykraj.eu│www.kr-kralovehradecky.cz 

osoba do kontaktu: Bc. Lia Tlustá, Departament Organizacyjno-Prawny, Wydział Stosunków Zewnętrznych, referent w Wydziale Stosunków Zewnętrznych 


Kraj Hradecki to jednostka samorządu terytorialnego wyższego szczebla Republiki Czeskiej, położona prawie w całości w północno-wschodnich Czechach. Region zamieszkuje około 543 tys. mieszkańców. Na północy graniczy z polskim województwem dolnośląskim, dzięki czemu istnieje duży potencjał dla wielu form współpracy transgranicznej. W szczególności dotyczy ona rozwoju regionalnego, turystyki, kultury i transportu. Zarządzaniem i koordynacją wszystkich wskazanych agend w tym regionie zajmuje się Urząd Krajski Kraju Hradeckiego. 

Pozostali partnerzy