Krajská knihovna v Pardubicích (Biblioteka Krajska w Pardubicach)

Pernštýnské náměstí 77,  530 94 Pardubice, Česká republika 

Tel.: +420 466 531 241, +420 606 057 337 

e-mail: r.kodetova@knihovna-pardubice.cz,  reditel@kkpce.cz

www.kkpce.cz

osoba do kontaktu: Ing. Radomíra Kodetová, ředitelka


Biblioteka Krajska w Pardubicach jest jednostką budżetową samorządu Kraju Pardubickiego. Jest to największa biblioteka publiczna w regionie, która świadczy swoje usługi zgodnie z ustawą o bibliotekach nr 257/2001 i jej aktem założycielskim. Pełni funkcję biblioteki krajskiej (regionalnej) i miejskiej oraz metodycznie kieruje 420 innymi bibliotekami. Jej główne działania obejmują świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych, organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukację formalną i nieformalną oraz wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej.

Pozostali partnerzy