Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, Polska 

tel.: +48 75 75 27 500

e-mail: biuro@karr.pl

www.karr.pl


KARR od blisko 30 lat działając we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi wspiera samorządy lokalne, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców w działaniach na rzecz  zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska.

Jako instytucja otoczenia biznesu świadczymy usługi m.in. w zakresie:

  • promocji Dolnego Śląska,
  • finansowania rozwoju działalności gospodarczej,
  • wsparcia MŚP poprzez fundusze pożyczkowe,
  • specjalistyczne doradztwo oraz usługi informacyjne,
  • poszukiwania nowych rynków zbytu,
  • wspierania zagranicznych firm i instytucji w pozyskiwaniu informacji inwestycyjnych,
  • organizacji konferencji, szkoleń, seminariów, study tour, giełd kooperacyjnych, targów i innych wydarzeń społeczno- gospodarczych,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych,
  • upowszechniania standardów Unii Europejskiej
  • wynajmu powierzchni biurowych, sali szkoleniowo-konferencyjnej, przestrzeni handlowych i magazynowych.

Pozostali partnerzy