Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ

Plac św. Małgorzaty 8/2, 58-100 Świdnica, Polska

PL +48 731 356 150

UA/RUS +48 731 356 140

EN/GER +48 731 356 294

biuro@fipu.pl

www.fipu.pl 


Punkt Pomocowy / Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy:

ulica Bystrzycka 7a, 58-100 Świdnica, Polska

Osoby do kontaktu:

Yuliia Kanivets – doradca punktu informacyjnego

y.kanivets@fipu.pl

+48 731 356 140


Agnieszka Trawińska – koordynator projektu

a.trawinska@fipu.pl

+48 731 356 124


Jacek Zoła – menadżer finansowy projektu

biuro@fipu.pl

+48 731 356 150


Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ ustanowiona 02 września 2016 roku. Celem Fundacji jest:

 • Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich.
 • Upowszechnianie ochrony praw człowieka, swobód obywatelskich.
 • Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promowanie edukacji obywatelskiej.
 • Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli.
 • Działania na rzecz budowania partnerstwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą, a także pomiędzy obywatelami tych państw.
 • Działania na rzecz zapewnienia obywatelom równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym.
 • Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Polsce i kultury polskiej na Ukrainie.
 • Działania na rzecz imigrantów.
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej, regionalnej oraz krajowej wspólnot i społeczności w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości, kultury i sztuki.
 • Prowadzenie działalności na rzecz zatrudnienia.
 • Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pozaszkolnych form edukacji.
 • Działania na rzecz młodzieży w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej, promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich, wspomaganie aktywności społecznej i zawodowej, rozwijania wzajemnej solidarności pomiędzy młodzieżą z różnych państw, mobilizacji młodych ludzi do podejmowania wyzwań dotyczących edukacji, zatrudnienia, przedsiębiorczości.
 • Działania na rzecz ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego, a w szczególności: ochrona, ratowanie, zabezpieczanie obiektów sztuki dawnej i współczesnej w zbiorach publicznych i prywatnych.
 • Promocja sztuki polskiej i ukraińskiej: prezentacja dorobku i aktualnej twórczości artystów współczesnych.
 • Integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych.
 • Wspieranie i inicjowanie działań kulturalnych.
 • Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Pozostali partnerzy