Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s.r.o.

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tel.: +48 75 762 02 14

e-mail: biuro@euwt-novum.eu 

PL -  https://www.euwt-novum.eu/    CZ - https://www.esus-novum.eu/ 


EUWT to europejski instrument prawny, który został utworzony w celu ułatwienia współpracy transgranicznej, międzynarodowej pomiędzy państwami członkowskim. EUWT umożliwia tworzenie grup współpracy, realizację wspólnych projektów.

EUWT NOVUM funkcjonuje od grudnia 2015 r. i zostało utworzone w celu intensyfikacji, ułatwiania i upowszechniania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania.

Założyciele i członkowie Ugrupowania :

  • Województwo Dolnośląskie 
  • Kraj Liberecki 
  • Kraj Kralowohradecki
  • Kraj Pardubicki   
  • Kraj Ołomuniecki 
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa 
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregiony Glacensis
  • Euroregion Nysa- Stowarzyszenie Regionalne
  • Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi kłodzkiej- Euroregion Glacensis


Pozostali partnerzy