Założenie firmy w Polsce przez obywatela Ukrainy
Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą

Kto może założyć w Polsce firmę

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel Polski w dowolnej formie.

Może założyć:

  • firmę jednoosobową – czyli działalność gospodarczą osoby fizycznej – i zarejestrować ją w CEIDG,
  • spółkę osobową lub kapitałową – w tym spółkę jawną i partnerską – i zarejestrować ją w KRS.

Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może założyć w Polsce firmę na takich samych zasadach jak obywatel Ukrainy.

 

W jakiej formie można prowadzić w Polsce działalność gospodarczą

W Polsce można prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach:

  • indywidualna działalność gospodarcza (określana też jako: jednoosobowa działalność gospodarcza lub działalność gospodarcza osoby fizycznej),
  • spółka osobowa,
  • spółka kapitałowa.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001466

 

Szczegóły na temat prowadzenia działalności gospodarczej: Pakiety informacyjne: Uwarunkowania prawne w zakresie przedsiębiorczości w Polsce i Republice Czeskiej 2023