Pesel
PESEL to numer identyfikacji mieszkańców Polski. Umożliwi on dostęp do usług publicznych na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Można uzyskać opiekę medyczną, świadczenia socjalne czy założyć firmę.

PESEL to numer identyfikacji mieszkańców Polski. Umożliwi on dostęp do usług publicznych na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Można uzyskać opiekę medyczną, świadczenia socjalne czy założyć firmę.

 

Jak uzyskać numer PESEL

  1. Udaj się do dowolnego urzędu gminy.
  2. Wypełnij i podpisz wniosek. Możesz go wydrukować i wypełnić wcześniej.
  3. Złóż odcisk palca.
  4. Odbierz potwierdzenie złożenia wniosku.

 

Numer PESEL dla dziecka

  • Wniosek składa w jego imieniu rodzic lub opiekun.
  • Dzieci do 12 roku życia nie muszą być obecne, chyba że ich tożsamość ma być ustalana na podstawie tego wniosku.

Co przygotować

  • dokument podróży
  • dokument ze zdjęciem lub dokument potwierdzający urodzenie (dla osób do 18 roku życia)
  • zdjęcie
  • kartę Polaka (jeśli posiadasz)

Jeśli nie masz dokumentu tożsamości, PESEL zostanie nadany na podstawie Twojego oświadczenia.

źródło: https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/pesel

Filmik jak uzyskać numer PESEL: www.youtube.com/embed/gIvdLugsRwo